ՏԱՐԻՖ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ

                          ՏԱՐԻՖ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԸ- ԸՆԴԳՐԿՈՒՄ Է

                               5 -GPS ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄ

                                                ՏԱՐԻՖԻ ԱՄՍԵԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ    
                              
                                                               5000 դրամ